قصه صلح

عمو مهربان
یه قصه دارم یه قصه دارم برات یه قصه دارم که توش پیچیده صدات صدای خنده هات هاها اگه جهان ما