شرح کامل مطلب

شرح کامل مطلب را مطالعه کنید

شرح کامل مطلب

سه دلیل عمده افسردگی از نظر هاک (1974)

1397/02/10

سه دلیل عمده افسردگی از نظر هاک (1974)

سه دلیل عمده افسردگی از نظر هاک (1974)
 
سرزنش خودSelfe-blame 
انتقاد یا تحقیر مداوم خود به خاطر شکست ها یا مشکلات زندگی.
فرقی نمی کند به خاطر چه چیزی خودتان را سرزنش می کنید، بلکه تا زمانی که این کار را ادامه می دهید، زندگی را به کام خودتان تلخ می کنید و دنیا برایتان جهنم خواهد شد.
 
لحظه ای با خودتون فکر کنید آیا سرزنش دایمی به شما کمک کرده تا خطاهای گذشته رو اصلاح کنید و رفتارتون رو عوض کنید ؟
 
دلسوزی برای خودSelf-Pity
احساس تاسف به حال خودتان به خاطر بدشانسی های زندگی.
این حق من نبود، چرا من اینقدر بدشانسم؟
حوادث زندگی معمولاً ناعادلانه و تصادفی رخ می دهند، ولی وقتی که فکر می کنید مستحق این هستید که با شما به گونه ای متفاوت رفتار شود چون آدم خیلی خاصی هستید، این واقعیت را فراموش می کنید که زندگی ممکن است ناعادلانه باشد.
 
دلسوزی برای دیگرانOther-Pity
احساس تاسف به خاطر ناراحتی های دیگران، حاکی از حس انسانیت ماست. اما افسرده شدن به خاطر بدبختی های دیگران هیچ کمکی به آنها نمی کند. پس چرا احساس افسردگی می کنید؟ آیا ناراحتی شما درد و رنج آنها را کم می کند؟
 
 خوب است که اگر کاری از دستمان برمی آید برایشان انجام دهیم اما غصه نخوریم.