بامابیا

فیلم های کوتاه و دیدنی

بامابیا

خاله رویا : اولین قدم برای خلاق شدن

مدیر شدن عمو مهربان و اخراج کردن خاله رویا

شعر جنوبی عمو مهربان

خانواده همیشه به ما احساسِ خوب امنیت میده

نه به خشونت علیه حیوانات

چ بلبش:حس لامسه

چ بلبش : حس بویایی

چ بلبش:حس چشایی و دوست عمو مهربان پاپیلا

چ بلبش:حس شنوایی

چ بلبش:حس بینایی

بامابیا-رانندگی آدم عجول وآهنگ بوق

خاله رویا_باید مفهوم کتاب رو بفهمیم

کلیپ (وای وای) عمو مهربان در بامابیا

بامابیا-صحبت های خاله رویا وشادی

بامابیا- کلیپ عمومهربان

بامابیا-کتاب خواندن

کلیپ عمومهربان و خاله رویا در برنامه بامابیا

بامابیا-اختراع ساعت قسمت آخر

بامابیا-اختراع ساعت قسمت چهارم

بامابیا-اختراع ساعت قسمت سوم

بامابیا - اختراع ساعت قسمت دوم

بامابیا - اختراع ساعت قسمت اول

کلیپ توکه ماه بلند آسمونی از عمو مهربان و خاله رویا در بامابیا

بامابیا-ترس (قسمت آخر)

بامابیا-ترس قسمت سوم

بامابیا- ترس قسمت دوم

بامابیا- ترس قسمت اول

بامابیا - دوستی قسمت آخر

باما بیا - دوستی قسمت دوم

بامابیا - دوستی قسمت اول

همه گزینه ها تو جیب هست

کلیپ عینک