عمو مهربان و خاله رویا

عمو مهربان و خاله رویا

فایل صوتی گفتگو آزیتا رضایی با مجله تندرستی همشهری

1397/05/22

فایل صوتی گفتگو آزیتا رضایی با مجله تندرستی همشهری

نحوه آشنایی آزیتا رضایی با مجتبی ظریفیان و شکل گیری گروه عمو مهربان و خاله رویا - چقدر از کار با کودک لذت می برید؟ - تا حالا شده از دست کودکان خسته بشین؟ و ..

گفتگوی عمو مهربان و خاله رویا با مجله تندرستی همشهری

1397/05/10

گفتگوی عمو مهربان و خاله رویا با مجله تندرستی همشهری

در حال حاضر برنامه با ما بیا ،را داریم که یک تاک شو کودکانه با قسمت ...