شرح کامل مطلب

شرح کامل مطلب را مطالعه کنید

شرح کامل مطلب

فایل صوتی گفتگو آزیتا رضایی با مجله تندرستی همشهری

1397/05/22

فایل صوتی گفتگو آزیتا رضایی با مجله تندرستی همشهری

نحوه آشنایی با مجتبی ظریفیان و شکل گیری گروه عمو مهربان و خاله رویا
چقدر از کار با کودک لذت می برید؟تا حالا شده از دست کودکان خسته بشین؟ / اجازه بدیم که بچه ها خودشون باشنانتخاب موضاعات در برنامه هایتان به چه شکل است؟خاطرات...شناخت نسبت به کودکان
چگونه می توانیم کودک شادی داشته باشیم؟
بازی درمانی را چگونه انجام می دهید؟
شاخصه برنامه سازی برای کودکان ...
کودک درون
از بچه ها چی یاد گرفتین؟