شرح کامل مطلب

شرح کامل مطلب را مطالعه کنید

شرح کامل مطلب

کودکی واژه غریبانه ایست برای تو

1397/03/22

کودکی واژه غریبانه ایست برای تو

در سال ۲۰۰۲ سازمان بین المللی کار، ۱۲ ژوئن را به عنوان روز جهانی مبارزه با کار اجباری کودکان معرفی کرد تا توجه را به کار اجباری کودکان در جهان جلب کند و اقدامات و تلاش هایی که برای ریشه کن کردن آن لازم است را متذکر شود. 
هرسال در ۱۲ ژوئن دولت ها، کارفرمایان، سازمان های کارگری، جامعه ی مدنی و میلیون ها نفر از سراسر دنیا گرد هم می آیند تا مشکل کار اجباری کودکان را به بحث گذارند و‌ راه حل های این مشکل را بررسی کنند .
در سال ۲۰۱۵ تفاهم نامه ای با عنوان توسعه ی پایدار توسط رهبران دنیا به تصویب رسید که یکی از اهداف آن پایان دادن به کار اجباری کودکان است.
برخی دیگر از این اهداف عبارتند از : اقدامات فوری و موثر برای پایان دادن به برده داری مدرن، قاچاق انسان، تضعیف و از بین بردن انواع سو استفاده از کودکان مثل استفاده از سربازان کودک تا پایان سال ۲۰۲۵.
 امسال روز جهانی مبارزه با کار اجباری کودکان و روز جهانی ایمنی و بهداشت نقطه مشترکی داشتند که باعث به وجود آمدن کمپینی شد که هدف آن تسریع در دستیابی به اهداف تفاهم نامه ی توسعه پایدار مثل ایجاد محیط کاری امن برای همه ی کارکنان تا سال ۲۰۳۰ و پایان تمامی کار های اجباری تا سال ۲۰۲۵ بود. 
دستیابی به این اهداف که به نفع نسل بعدی نیروی کار جهانی است نیاز به یک رویکرد هماهنگ و یکپارچه برای از بین بردن کار اجباری کودکان و ترویج فرهنگ پیشگیری در بهداشت شغلی است. 
بازده سرمایه گذاری در پایان دادن به کار اجباری کودکان غیر قابل حساب است. 
کودکانی که از انجام این کار ها رها میشوند و به حق و‌حقوق خود نسبت به آموزش و تحصیل، تفریحات و رشد و پرورش آگاه میشوند باعث به وجود آمدن زمینه ای پایدار برای توسعه ی اجتماعی و اقتصادی گسترده تر ، ریشه کنی فقر و حقوق بشر میشوند.
اگر ما به تعهد خود در پایان دادن به کار اجباری کودکان پایبند باشیم باید سریعتر حرکت کنیم و این کار را با کمک یکدیگر انجام دهیم.

منبع : سایت سازمان ملل
http://www.un.org/en/events/childlabourday/