دوره ها

دوره ها

کارگاه کشاورزی

1397/04/12

کارگاه کشاورزی

با دست های تو سبز می شود زمین و زمان جوانه می زند مهر در قلبِ جهان

خبر خبر

1397/02/18

خبر خبر

اوریگامی به نوعی نماد توجه به محیط زیست با استفاده از کاغذ های بازیافتی شده است...

سپاس نامه کارگاه مادر و کودک

1397/01/19

سپاس نامه کارگاه مادر و کودک

در پایان هر مرحله از کارگاه های مادر و کودک به فرزندان نازنینمان سپاس نامه ای تقدیم می شود....

تمام وقت و نیمه وقت

1396/12/06

تمام وقت و نیمه وقت

با رویکرد انسان گرا و متد زبان زندگی