رویداد

رویداد

کودکی واژه غریبانه ایست برای تو

1397/03/22

کودکی واژه غریبانه ایست برای تو

در سال ۲۰۰۲ سازمان بین المللی کار، ۱۲ ژوئن را به عنوان روز جهانی مبارزه با کار اجباری ...

به مناسبت 11 خرداد روز جهانی والدین

1397/03/11

به مناسبت 11 خرداد روز جهانی والدین

این روز جهانی فرصتی برای قدردانی از همه ی والدین سراسر دنیا برای فداکاری های بی چشم داشتشان و تعهدشان به پرورش فرزندشان است.