مهد کودک 2 تا 7سال

مهد کودک 2 تا 7سال


چراغ خانه ی مهدکودک رویای مهربان با برق شادی چشمان کودکان روشن شده است.
مهد کودک رویای مهربان پذیرای کودکان 2 تا6 سال است وتمام تلاش خود را برای پرورش کودکانی مستقل ،شاداب وخلاق می کند.
درخانه کودک رویای مهربان همه کارکنان و مربیان  دیده اند و هیچ گونه تنبیه کلامی ،رفتاری ویا حتی درنگاه در این خانه وجود ندارد.همه با مهر و همدلی کنار هم لحظات شیرینی را در ذهن فرزندانمان ثبت می کنیم و کودکان در محیطی امن و خالی از اضطراب مهارتهای زندگی راتجربه می کنند.