پکیج تابستانی 7 تا 12 سال

پکیج تابستانی 7 تا 12 سال

پکیج تابستانی (پانسیون تابستانی)

خانه کودک و فرهنگ رویای مهربان با برنامه های متنوعی از جمله فن بیان، ریتم و حرکت ،شطرنج، مهارتهای زندگی،شاهنامه، هنر،صنایع دستی و . . .تابستانی پویا و شادمانی رابرای کودکان 7تا11 سال رقم می زند.
" از هم اکنون ثبت نام پکیج تابستان 97 آغاز شده است "