نویسنده royayemehraban 0 نظر

کتاب کر قهرمان

در مدرسه قدیمی سی سی،توی کلاس همه ناشنوا بودند.
حالا در مدرسه جدید ،او با همه فرق می کند.
سی سی مطمیٔن است همه به سمعکش زل می زنند.
سمعکی قوی که به او کمک می کند صدای معلمش را بشنود.
اما بعد سی سی کشف حیرت انگیزی می کند.
او می تواند با سمعکش،صدای معلمش رانه تنها توی کلاس،بلکه هر جا که معلمشان برود حتی در اتاق استراحت معلم ها بشنود.
این یعنی قدرت!
این طوری سی سی به کر قهرمان می شود که همه چیز را می شنود.
کتاب کر قهرمان،کتابیست تیزبین و شوخ طبع که هم از ناشنوا شدن می گوید و هم داستانیست فراموش نشدنی از بزرگ شدن و تمام لحظات دشوار این دوران.

نویسنده royayemehraban 0 نظر

معرفی کتاب اگر صبر کنی

روزی درخت،گلی را که

روی یکی از شاخه هایش بود،

به من تعارف کرد و گفت:

این گل مال توست،

اما اگر آن را نچینی و کمی صبر کنی،

به زودی این گل، تبدیل به میوه می شود.


کتاب اگر صبر کنی با داستانی بسیار ساده و روان و تصاویری دلنشین،
مفهوم صبر و بردباری را به کودک می شناساند، بی آن که شعار و اندرزی در کار باشد.
و از کودکی حکایت دارد که برای رسیدن به چیزی
بهتر از آن چه که در زمان حال امکان دستیابی به آن را دارد صبر می کند و نتیجه‌ای دلچسب نصیبش می شود.
*این کتاب برای خردسال تا ۸ سال لذت بخش است