نویسنده royayemehraban 0 نظر

معرفی کتاب اگر صبر کنی

روزی درخت،گلی را که

روی یکی از شاخه هایش بود،

به من تعارف کرد و گفت:

این گل مال توست،

اما اگر آن را نچینی و کمی صبر کنی،

به زودی این گل، تبدیل به میوه می شود.


کتاب اگر صبر کنی با داستانی بسیار ساده و روان و تصاویری دلنشین،
مفهوم صبر و بردباری را به کودک می شناساند، بی آن که شعار و اندرزی در کار باشد.
و از کودکی حکایت دارد که برای رسیدن به چیزی
بهتر از آن چه که در زمان حال امکان دستیابی به آن را دارد صبر می کند و نتیجه‌ای دلچسب نصیبش می شود.
*این کتاب برای خردسال تا ۸ سال لذت بخش است